Förnuftet och känslorna: hur psykosomatik påverkar kroppens tillstånd

279 views

Termen ”psykosomatisk” förenar två grekiska ord, psykhē (förnuft) och sōma (kropp) och betyder förnuftet och kroppen som är sammankopplade. Psykosomatisk störning är en sjukdom som orsakas eller försvåras av psykiskafaktorer och kan få människan att känna fysisk smärta. Nu ska vi berätta hur det fungerar.

Redan forngrekiska läkare så som Galenos och Soranos från Efesos skrev i sina verk om att förnuftet och känslor är mycket nära varandra. Nutida västerländsk medicin föredrog att behandla sjukdomar som har att göra med förnuftet och kroppen separat fram till nyligen. Det är först på de senaste två årtiondena som man började ta hänsyn till att emotionella faktorer spelar en viss roll i nästan alla organiska sjukdomar och att fysiska symptom som patienter upplever har att göra med många ömsesidigt beroende faktorer inklusive biologiska, psykologiska och ekologiska.

Enligt undersökningen “Psychosomatic disorder pathology” påverkar emotioner människans känslighet för skador, störande element i miljön, mottaglighet för infektioner samt sjukdomens svårighetsgrad och hastighet med vilken kroppen återhämtar sig efter sjukdomen.

Fysiska symptom som orsakades av psykiska faktorer kallas även för somatiseringssyndrom eller domatoforma syndrom. När man till exempel upplever stress kan man känna en rejäl bröstsmärta fast det inte finns några fysiologiska orsaker till den här smärtan. Sådana symptom har att göra med höjd aktivitet av nervsignaler som hjärnan förmedlar till de olika kroppsdelarna.

Hur emotioner påverkar kroppen

I undersökningen “Psychosomatic Disorders“ bevisade forskarna att oro (bland annat över sin egen hälsa) kan försvåra symptom av psoriasis, eksem, magsår, och höja blodtrycket. Kvinnor som upplever stress klagar oftast på trötthet, även om de sover tillräckligt. Kvinnor klagar även på uppblåst mage, irritation och förändringar i menscykeln medan män ofta känner bröstsmärta och minskat libido, enligt undersökningen “An Overview of Psychosomatic Illness“.

Neurologer påstår dock att det inte går att underskatta psykosomatiska symptom. Undersökningen “Hypochondria and psychosomatic illness: explaining a very real imaginary problem“ bevisar att det kan leda till att symptomen försvåras. Neurologen Suzanne O’Sullivan säger att ”gråt och skratt är en fysisk reaktion på våra känslor. När vi skrattar drar diafragman ihop sig och andningen förändras, ansiktsmusklerna dras samman och tårar kommer ut. Det är bara en skrattstund och titta hur många saker i vår kropp förändras. Om våra kroppar har en sådan förmåga då förstår jag inte varför mer extremala omständigheter inte kan leda till mer extremala symptom, kramper till exempel”.  

Encyclopædia Britannica ger ett sådant exempelр på en psykosomatisk störning. När man är arg på något andas man snabbare ocg blodtrycket ökar. När orsaken till förargelse är borta försvinner även de fysiska symptomen. Men om man ofta är arg utan att kunna öppet uttrycka sin irritation då ser man ingenting på ens utseende men alla de fysiska symptomen är kvar. Dessutom kan man ofta inte begripa vilka orsaker det var som föregick den ökade pulsen. Då börjar man oroa sig för det obegripliga symptomet.  

Hos barn som, till skillnad från vuxna, har svårare att uttrycka det de känner med ord får stress ofta utlopp via kroppen. Barn som klarar dåligt i skolan får till exempel ofta magsmärtor så lärare ber honom att gå hem från skolan eller bara stanna hemma. Det är ett bra exempel på hur viktigt det är att inte hålla sina känslor i sig utan uttrycka dem. De fungerar så inte bara för barn utan även vuxna och äldre människor. Ensamhetskänsla och ångest kan leda till depression som i sin tur orsakar en rad fysiska symptom.  

Vad mer kan se ut som en sjukdom men visa sig vara psykosomatik?

Hjärtinfarkt

Bröstsmärta som strålar ut i vänster arm, andfåddhet och illamående är vanliga symptom vid hjärtproblem. Men läkare säger allt oftare efter undersökningar att det inte finns några tydliga fysiologiska orsaker till de här känslorna utan det hela är på grund av stress, sömnbrist och brist på fysisk aktivitet. Observera! Det är i alla fall bäst att kontakta läkaren när du får ett av de här symptomen!

Migrän

Stark huvudvärk kan uppstå av en massa olika orsaker och psykosomatik är en av dem. Migrän uppstår ofta som en vanlig reaktion på stress eller sömnbrist.

Åderbråck

Det gäller naturligtvis inte synliga symptom utan subjektiva känslor. Tyngdkänslan i benen, molande värk ser ut som symptom på åderbräck men om undersökningen inte visar någon sjukdom då är den psykosomatisk.  

Matsmältningsstörningar

Man kan äta ordentligt och ändå ha problem med matsmältning. Det kan också vara psykosomatiskt. Diarré och spasmer kan orsakas av stress, sömnbrist eller bara lusten avv stanna hemma om man inte vill gå någonstans.  

Enligt forskarna som har genomfört undersökningen “Treatment of Psychosomatic Disorders“ är det viktigt att inte bara neurologer och psykiatrar utan även andra läkare är med om att diagnostisera och bedöma behandlingsstrategier av psykosomatiska sjukdomar. Man ska ta hänsyn till en hel del faktorer, bland annat patientens ålder och personlighetsstruktur, sjukdomens längd och grad samt så kallade ”miljöfaktorer” (stressfaktorer som personen går igenom). Enligt läkare är det lika viktigt med destigmatisering av psykosomatiska störningar. Trots att mekanismer som ligger bakom kedjan ”stress-sjukdom” inte har undersökts fullständigt än kan man absolut inte tycka att psykosomatiska symptom är inbillade. Det är därför angeläget att vara delikat i den här känsliga frågan.

Vill du bli en del av ett likasinnat community, få användbar och intressant hälsoinformation och förbättra livskvaliteten? Gå med i vår klubb!
Vi är redan 4000 men vi vill ha med dig också

Tack för att du prenumererar!

Vi skickar intressanta och hjälpsamma produkter till dig varje vecka

Vad kan du ta reda på? Läs här: