Det ljusa slutet: vad säger forskningen om åldrande?

10081 views

Tack vare forskning och medicin såväl som tekniska framsteg, lever människan numera allt längre. Från 1950 till 2002 har sannolikheten att leva upp till 80-90 år för män och kvinnor nästan fördubblats. År 1950 förväntades endast 16 % av kvinnorna och 12 % av männen få tända 90 ljus på sin födelsedagstårta medan siffrorna ökat till 37 % respektive 25 % världen över år 2002. Samtidigt förespår forskare att den genomsnittliga livslängden kommer att öka varje år. Således döpte experterna från Institute of Health Metrics and Evaluation in Seattle forskningen till ”How healthy will we be in 2040?” , som visade att människor kommer leva längre i världens alla länder år 2040. Det är värt att nämna att invånare i utvecklade länder väntas leva ytterligare två till fem år medan invånare i utvecklingsländerna kan förvänta sig att leva ett helt decennium extra.

Med tiden har den genomsnittliga livslängden påverkats genom att framgångsrikt bekämpa smittsamma sjukdomar, minskad spädbarnsdödlighet och förlossningsmortalitet, förbättring av arbetsvillkor och ekologi, minskning av antal krig… Det kan sägas att vi oftast räddat unga liv från döden, förbättrar allmän statistik, och för bara 50 år sedan påbörjades arbetet för att förlänga livstiden för människor.

När man ser över gerontologiska bedrifter under de senaste åren kan man dra den konservativa slutsatsen att någon gång (ju förr, desto bättre), kommer forskarna upptäcka hur människan kan leva ännu fler år och dessutom förlänga ungdomligheten. Följaktligen lyckades forskarna från Buck Institute öka livslängden för rundmaskar (vars genom delvis liknar människans) med fem gånger, vilket i själva verket förändrar åldersmekanismen i maskens celler, vilket framgår av rapporten Translational Regulation of Non-autonomous Mitochondrial Stress Response Promotes Longevity . Förhoppningsvis kommer vi ha chansen att leva i en tid då liknande metoder kommer finnas tillgängliga för människor, och vi alla kommer kunna leva långa liv och praktiskt taget göra det i oändlig ungdomlighet.

Men för tillfället kommer många av oss att leva längre och leva som äldre individer under många år eller till och med decennier. Med tanke på den ytterst begränsade del som representeras av äldre personer (i synnerhet kvinnor) i media, med samhällets fokus på önskan att hålla sig ung för evigt, kan det vara svårt att inse att man själv kommer bli gammal en dag.

Varför kommer vi bli gamla på ett annat sätt än våra föräldrar?

Åldrande och gamla individer är inte så välrepresenterade i media. Vi föredrar ännu att se bilder på unga och aktiva personer, samt att läsa om dem. Annars är det mestadels negativa och svåra erfarenheter man hör gällande att åldras. När man börjar tänka på de sista decennierna av ens liv, kan man inte låta bli att oroa sig för att man kommer ha det lika dåligt som ens föräldrar, mor- och farföräldrar, såväl som miljontals andra människor måste ha haft det då de åldrades i en annan tid.

Men modern forskning ger oss hopp om att vårt åldrande kommer bli behagligare, och det beror inte bara på grund av medicinska framsteg utan även på grund av nya sociala standarder och sätt att leva. Nedan hittar du orsakerna.

Vi har en annan syn på åldrande

Det gamla ordspråket om att ålder bara är en siffra, är inte bara en populär sägen. Enligt forskningen ”Longevity increased by positive self-perceptions of aging ” av experterna på Yale University, fördröjdes det genomsnittliga åldrandet med 23 år för de äldre individerna som var positiva över att åldras. Ju mer människor i samhället ser åldrandet som en tid av möjligheter snarare än begränsningar samt ser äldre personer som likvärdiga i livet och samhället, desto längre får alla äldre individer uppleva både sociala och fysiologiska förändringar i livet.

Vi äter bättre

Forskningen ”The Association Between Dietary Patterns at Midlife and Health in Aging” av Harvard-forskare visade att kvinnor som åt mer fisk, grönsaker och fullkorn samt minskade intaget av rött kött under åldern 40 till 60 minskade risken för att utveckla kroniska åldersrelaterade sjukdomar med 40 %. Numera har vi tillgång till en mycket bättre och varierad kost, och nyttjar man denna möjlighet till fullo, har man goda chanser att hålla sig hälsosam upp i hög ålder.

Vi tränar mer

Trots en högre nivå av adynami i vår generation än våra föräldrars, har vi bättre möjligheter att välja de typer av fysisk aktivitet som lämpar sig för ens individuella ålder och man kan minska eller dämpa åldersrelaterade hälsoförändringar. Således bör man göra powerövningar efter 40 års ålder för att fördröja processen där man förlorar muskler. Efter 50 års ålder bör man ta hand om skelettet och lederna (stretchövningar är väldigt nyttiga) och det rekommenderas att man tar yogapass, som kan vara behjälpliga för att hantera vardagsstress och till och med hålla vissa delar av hjärnan aktiva. Även en enkel promenad kan vara ett bra sätt att hålla musklerna tonade och förhindra kardiovaskulära sjukdomar.

Färre röker

Den goda nyheten är att antalet vuxna rökare sjunkit med 20,9 % under de senaste 15 åren, vilket styrkts av forskningen ”Current Cigarette Smoking Among Adults in the United States ” och mest troligt kommer denna siffra att sjunka ännu mer. Rökning är en av orsakerna till praktiskt taget alla sjukdomar som påverkar livslängden såväl som livskvaliteten i en högre ålder. Så att sluta röka och minska antalet rökare omkring sig (och följaktligen ta mindre skada från passiv rökning) kommer definitivt påverka livskvaliteten i högre ålder.

Det finns mer kunskap om hjärnan

Under de senare åren har man upptäckt viktiga saker om hjärnans struktur och funktion. En av de viktigaste upptäckterna är det faktum att vanlig hjärnträning kan minska eller till och med få åldrandet av hjärnan, förslitning och kognitiv funktion att återgå. Således bekräftade forskningen ”Life-span cognitive activity, neuropathologic burden, and cognitive aging” att äldre personer som inte tränade hjärnan förlorade upp till 50 % av den kognitiva funktionen medan de som utövade relevant träning inte förlorade mer än 23 %.

Man kan hålla koll på hälsan via appar

Att hålla koll på hälsotillståndet är en viktig förutsättning för välmående. Det är i synnerhet viktigt i äldre ålder då möjligheten att upptäcka avvikelser i essentiella parametrar (hjärtfrekvens, blodtryck, blodsockernivå) och att omgående söka hjälp hos läkare ger en möjlighet att hindra eller dämpa allvarliga negativa följder.

Vi blir alltmer sociala i hög ålder

En av grundförutsättningarna för ett aktivt och lyckligt åldrande är bevarande av sociala band. Enligt resultaten från forskningen utförd av experterna på University of Chicago, ”The Social Connectedness of Older Adults” , är personer över 75 år mycket mer aktiva och sociala än förr. Således deltog 75 % av forskningens alla deltagare mellan 75 och 85 år i någon form av social aktivitet i samhället åtminstone en gång i veckan, inklusive träffar med grannar eller deltagande i religiös tjänst.

Man kan kommunicera online

Sociala nätverk och appar för distanskommunikation gör det möjligt att hålla kontakten även när hälsan hindrar aktiviteter. Tillgång till internet, färdigheter, och möjligheten att navigera i det globala nätverket kan hjälpa till att lösa ett av de mest kritiska problemen med åldrandet, nämligen ensamhet och känslan av att livet glider ifrån oss.

Var inte rädd för att åldras!

De flesta moderna gerontologiska forskningar antyder att vår generation och våra barns generation kommer att åldras på ett annat sätt en våra förfäder gjorde, och från hur det beskrivs i de flesta böcker. Deras äldre år kommer vara mer aktiva, de kommer ha färre sjukdomar (och mest troligt kommer sjukdomarna ha mindre påverkan på livskvaliteten), de kommer känna sig mindre ensamma och mer självständiga. Avslutningsvis finns det ett hopp om att den slutgiltiga och fullständiga vinsten över kroppens åldringsprocess inte bara är möjlig utan oundviklig. Den äldre åldern kan bli en speciell livsperiod, en resa i en ny okänd värld som inte är mindre intressant eller fascinerande än det liv vi lever idag.

Vad kan du ta reda på? Läs här:

 
Kosttillskott eller…?
Nu för tiden är det inne med en balanserad kost. Allt fler lär sig om hälsosam kosthållning och egenvård eftersom vi alla inser att hälsa, utseende och prestation till stor…
Continue Reading…