Den lykkelige slutten: Hva har vitenskapen å si om aldring?

182 views

På grunn av vitenskap, legemidler samt tekniske fremskritt har vi begynt å leve lenger. Fra 1950 til 2002 har sannsynligheten for at menn og kvinner lever til de blir 80-90 år nesten doblet seg. I 1950 var det kun 16 % av alle kvinner og 12 % av alle menn som kunne forvente å tenne 90 lys på bursdagskaken. I 2002 ble det mulig for 37 % av alle kvinner og 25 % av alle menn verden over. Forskere regner med at den gjennomsnittlige levetiden vil vokse for hvert år. En studie fra eksperter ved Institute of Health Metrics and Evaluation i Seattle kalt «Hvor sunne vil vi være i 2040?» har kommet frem til at mennesker vil leve lenger i alle verdens land innen 2040. Det er bemerkelsesverdig at innbyggere i i-land vil få ytterligere to til fem leveår ekstra, mens innbyggere i u-land kan forvente å få et helt ekstra tiår.

Den gjennomsnittlige levetiden har over tid blitt påvirket av vellykket bekjempelse av smittsomme sykdommer, redusert spedbarns- og mødredødelighet, forbedrede arbeidsforhold og økologi, reduksjon i antallet kriger … Det kan sies at vi mesteparten av tiden har reddet unge menneskeliv fra døden, forbedret generell statistikk, og for bare 50 år siden begynt å jobbe for å forlenge levetiden til mennesker.

Når vi gjennomgår gerontologiresultater fra de siste årene, kan vi gjøre en konservativ antagelse om at en eller annen gang (jo tidligere, desto bedre) vil forskerne finne ut hvordan vi i tillegg til å få noen ekstra år, også kan forlenge ungdomstida. I januar i år klarte forskere ved Buck Institute å øke levetiden til rundorm (hvis kromosomsett delvis likner kromosomsettet til mennesker) med fem ganger og faktisk endre mekanismen i aldrende ormceller, noe som fremgår av rapporten Translasjonsregulering av ikke-autonom mitokondriell stressrespons fremmer levetid . Forhåpentligvis får vi en mulighet til å leve i tider der samme eller lignende metodikk vil være tilgjengelig for mennesker, slik at vi alle ikke bare kan nyte et langt liv, men praktisk talt uendelig ungdom.

Men i skrivende stund må de fleste av oss leve med alderdom og som gamle mennesker i mange år til, kanskje i flere tiår. I lys av en relativt liten representasjon av eldre mennesker (spesielt kvinner) i informasjonsområdet, der samfunnet fokuserer på lengselen etter evig ungdom, har vi vanskelig for å erkjenne at vi en dag også blir gamle.

Hvorfor vil vi bli eldre på annen måte enn våre foreldre?

Aldrende og eldre mennesker er ikke så godt representert på informasjonsområdet. Fortsatt så foretrekker vi å se bilder og lese om unge og aktive mennesker. Dessuten beskriver de fleste erfaringer vi kjenner til om negativ og vanskelig aldring. Og når vi begynner å tenke på de siste tiårene av livene våre, klarer vi ikke å la være å tenke på om vi kommer til å bli like dårlige som foreldrene våre, besteforeldrene våre eller millioner av andre mennesker som har blitt gamle før oss.

Men moderne forskning gir oss et håp om at aldringen vår blir mer komfortabel, ikke bare på grunn av medisinske fremskritt, men også på grunn av nye sosiale standarder og levesett. Her er årsaken.

Vi har en annen holdning til aldring

Det gamle ordtaket som sier at alder bare er et tall, er ikke bare populær lærdom. En studie fra eksperter ved Yale University kalt «Økt levetid fra positive selvoppfatninger om aldring », viste at eldre mennesker som er positive til aldring utsetter det å bli gammel i gjennomsnitt med 23 år. Jo flere mennesker i samfunnet som ser på alderdom som en tid med muligheter istedenfor begrensninger, og som anser eldre mennesker som likeverdige i livet og samfunnet, desto lenger opplever vi både sosiale og fysiologiske endringer i livet hos alle aldrende mennesker.

Vi spiser bedre

Studien «Assosiasjonen mellom kostholdsvaner i midten av livet og helse i aldring» av Harvard-forskere viser at kvinner som spiser mer fisk, grønnsaker og fullkornsprodukter, og samtidig reduserer inntaket av rødt kjøtt, når de er i 40-60-årene, reduserer sjansene for å utvikle kroniske aldersrelaterte sykdommer med 40 %. Nå har vi tilgang til et mye bedre og mer variert kosthold, så dersom vi utnytter denne muligheten til fulle, har vi en god sjanse til å få en sunn alderdom.

Vi utfører mer fysisk aktivitet

Til tross for at generasjonen til våre foreldre var mye sterkere fysisk enn vår generasjon, har vi nå mange muligheter til å trene samt velge de typene fysiske aktiviteter som egner seg best for vår alder for å redusere eller lindre aldersrelaterte endringer i helsa. Etter at vi har blitt 40, bør vi derfor utføre styrkeøvelser for å bremse prosessen som reduserer muskelmasse. Etter fylte 50 bør vi begynne å ta ekstra vare på bein og ledd (tøyeøvelser er bra). I denne alderen anbefales vi også å ta noen yogatimer for å håndtere daglig stress og til og med holde visse deler av hjernen aktiv. Selv en enkel spasertur gjør godt for musklene og hjelper til med å forhindre hjerte- og karsykdommer.

Vi røyker mindre

Det er gode nyheter at i løpet av de siste 15 årene har antallet voksne som røyker sunket med 20,9 %, noe som fremgår av studien «Dagens sigarettrøyking hos voksne amerikanere» . Etter all sannsynlighet vil dette tallet synke enda mer. Røyking er en av årsakene bak praktisk talt alle sykdommer som påvirker levetiden og livskvaliteten i eldre alder. Så det å slutte å røyke og en reduksjon i antallet røykere rundt oss (reduksjon av mulige skader fra passiv røyking) vil definitivt påvirke livskvaliteten i eldre alder.

Vi har mer kunnskap om menneskehjernen

I løpet av de siste årene har vi lært mange viktige ting om strukturen og funksjonen til menneskehjernen. Et av de viktigste funnene er det faktum at regelmessig hjernetrening kan redusere eller til og med snu aldringen av hjernen og svekkelsen av kognitiv funksjon. En studie med tittelen «Kognitiv aktivitet, nevropatologisk byrde og kognitiv aldring gjennom livsløpet» bekrefter at eldre mennesker som ikke trener hjernen, kan miste opptil 50 % av den kognitive funksjonen, mens de som gjennomfører relevante øvelser ikke mister mer enn 23 %.

Vi kan spore helsetilstand med apper

Å spore helsetilstanden er en viktig forutsetning for trivsel. Det gjelder spesielt for eldre ettersom muligheten til å oppdage et avvik i viktige parametre (puls, blodtrykk, blodsukkernivå) og umiddelbart oppsøke medisinsk hjelp gjør det mulig å forhindre eller redusere alvorlige negative konsekvenser.

Vi er mer sosiale når vi er eldre

En forutsetning for aktiv og lykkelig aldring er å beholde sosiale bånd. Resultatene i en studie kalt «Eldre menneskers sosiale tilknytninger» som ble utført av eksperter ved University of Chicago , viser at personer over 75 år nå er mye mer aktive og sosiale enn tidligere. 75 % av deltakerne i studien i alderen 75 til 85 år deltok i sosiale aktiviteter i samfunnet minst én gang ukentlig, inkludert treff med naboer eller deltakelse i religiøse sammenhenger.

Vi kan kommunisere på internett

Sosiale medier og apper for fjernkommunikasjon hjelper oss å holde kontakten med samfunnet, selv når helsetilstanden begrenser aktiviteten vår. Tilgang til internett, ferdigheter og muligheter til å navigere i det globale nettverket kan bidra til å løse et av de mest kritiske problemene forbundet med aldring, nemlig ensomhet og følelsen av at livet er i ferd med å forsvinne.

Ikke vær redd for det!

Størstedelen av moderne gerontologiforskning, og slik det er beskrevet i litteraturen, viser at vår generasjon og generasjonen til våre barn kommer til å aldres annerledes enn våre forfedre. Deres eldre år vil være mer aktive, bestå av færre sykdommer (og mest sannsynlig vil disse sykdommene ha mindre innvirkning på livskvaliteten), og de vil være mindre ensomme og mer uavhengige. Til slutt finnes det et håp om at den endelige og fulle kontrollen over kroppens aldringsprosess ikke bare er mulig, men uunngåelig. Alderdommen kan bli en spesiell periode i livet. Den bør ses på som en reise til en ny og ukjent verden som ikke vil være mindre interessant og fascinerende enn den vi lever i i dag.

Hva kan du lære mer om? Les her: