För mycket är inte för lite: kan man överdosera kosttillskott och vitaminer?

628 views

Man satsar över 120 miljarder dollar på vitaminer och olika slags kosttillskott varje år (2019 Global Supplement Report). Enligt undersökningen “Trends in Dietary Supplement Use Among US Adults From 1999-2012” använder mer än hälften av vuxna amerikaner tillskott för att banta eller förbättra hälsan. Vitaminer och kosttillskott regleras inte lika strängt som läkemedel. I USA kontrollerar FDA till exempel inte kosttillskotts kvalitet och säkerhet innan de släpps ut på marknaden. Tillverkare måste egentligen bara säkerställa att deras produkt inte innehåller några farliga ämnen, har rätt märkning och att innehållet motsvarar det angivna. Å ena sidan ser det ganska logiskt ut. Vitaminer är väl inte avsedda för att bota sjukdomar och ge omedelbar effekt. Å andra sidan kan många kosttillskott samverka med varandra och med läkemedel och höja eller minska deras effekt. I vissa fall kan de även skada hälsan betydligt. Kan vitaminförgiftning uppkomma och finns det ett rekommenderat dagligt intag som man inte bör överskrida? Låt oss ta reda på det.

Fett och vatten

Alla vitaminer kan fördelas i två gruppen, de som löser sig i vatten och fettlösliga vitaminer.

C-vitamin och alla B-vitaminer hör till vattenlösliga vitaminer. De lagras inte i kroppens vävnader och försvinner ur kroppen med urinen. I de flesta fall är de inte hälsofarliga även om man överdoserar dem betydligt. Men det finns sannerligen några undantag. Långvarigt och regelbundet intag av B6-vitaminen kan orsaka allvarliga störningar i nervsystemet, visar undersökningen “Niacin‐Induced Anicteric Microvesicular Steatotic Acute Liver Failure“.

och överdosering av B3-vitamin kan leda till leverproblem, påpekar undersökningen “Pyridoxine Toxicity Small Fiber Neuropathy With Dysautonomia: A Case Report Fyra av de tretton välkända vitaminerna, nämligen A, E, D och K, hör till fettlösliga vitaminer“. Dessa vitaminer löser sig inte upp i vatten och kommer inte ut med urinen, de lagras i kroppen och är därför mer toxiska än vattenlösliga vitaminer. K-vitamin anses vara minst farlig, det finns inga stränga rekommendationer om dess intag medan regelbunden överdosering av de andra fettlösliga vitaminerna kan leda till allvarliga konsekvenser.

Farlig överdosering

Som sagt är de flesta vitaminer inte hälsofarliga ens i höga doser men det är ändå bäst att inte överdosera dem. Här kommer oönskade konsekvenser orsakade av överskott av vissa vitaminer, både vatten- och fettlösliga.

C-vitamin

Överdosering av C-vitamin kan leda till problem med mag- och tarmkanalen och regelbundet intag av mer än 6g kan orsaka migrän (Vitamin C (Ascorbic Acid)).

В3-vitamin (nikotinsyra)

Om man tar 1-3g nikotinsyra om dagen kan man få ökat blodtryck, synförsämring, ont i magen och allvarlig leverskada.

B6-vitamin

Vid överskott av B6-vitamin (över 1-6g om dagen beroende på ålder, vikt och fysiskt tillstånd) kan fotofobi, illamående och halsbränna uppstå, samt hudproblem och allvarliga störningar i nervsystemet.

B9-vitamin (folsyra)

Betydlig överdosering av denna vitamin (som man nästan alltid skriver ut till gravida kvinnor) kan påverka immunsystemet negativt, försämra kognitiva förmågor samt dölja brist på B12-vitamin.

A-vitamin

Kosttillskott och livsmedelsprodukter med A-vitamin kan vara hälsofarliga. Denna vitamin lagras i kroppen och regelbunden överdosering kan orsaka illamående och ökat blodtryck. I vissa fall kan koma uppstå och ett intag av 200mg på en gång eller regelbundet intag av 10 gånger så hög dos kan leda till döden, enligt undersökningen “Hypercalcaemia Secondary to Hypervitaminosis A in a Patient with Chronic Renal Failure”.

D-vitamin

Viktnedgång och sämre aptit samt långsammare hjärtrytm och betydligt högre kalciumnivå i blodet (Vitamin D). Allt detta är konsekvenser av en regelbunden och betydlig överdosering av D-vitamin. Och ett intag av 50 000 och mer ME av denna vitamin kan vara dödligt, visar undersökningen  “Vitamin D Toxicity in Adults: A Case Series from an Area with Endemic Hypovitaminosis D“.

E-vitamin

Hög E-vitaminnivå i blodet leder till sämre blodkoagulation, vilket kan i sin tur leda till blödningar (även inre blödning) och hemorragisk stroke (hjärnblödning).

Kalcium

Rekommenderad kalciumdosering är 1000mg för människor mellan 19 och 50 år och 1200mg för människor över 51 år. Vid betydlig överdosering bildas farliga plack i blodkärlen, vilket kan leda till allvarliga och livsfarliga hjärt- och kärlsjukdomar, enligt undersökningen “Calcium Intake From Diet and Supplements and the Risk of Coronary Artery Calcification and its Progression Among Older Adults: 10‐Year Follow‐up of the Multi‐Ethnic Study of Atherosclerosis“.

Gå inte över gränsen

Till och med i ekonomiskt välutvecklade länder där invånare har tillgång till högkvalitativ och varierad kost registrerar man brist på vissa vitaminer. Syntetiska vitaminer och kosttillskott är ett enkelt sätt att stötta hälsan. Det är dock viktigt att följa alla rekommendationer och överdosera dem inte.

Vill du bli en del av ett likasinnat community, få användbar och intressant hälsoinformation och förbättra livskvaliteten? Gå med i vår klubb!
Vi är redan 4000 men vi vill ha med dig också

Tack för att du prenumererar!

Vi skickar intressanta och hjälpsamma produkter till dig varje vecka

Vad kan du ta reda på? Läs här: